Skip to content

Ønsker du å snakke med oss om samarbeid?

Altifiber er sterkt engasjert i å støtte og samarbeide med lokalsamfunnet.

Gjennom årene har vi aktivt støttet lokale lag, foreninger og arrangementer for å bidra til vekst og trivsel. Vårt fokus er ikke bare på å levere førsteklasses fibernett, men også på å være en positiv kraft i samfunnene er en del av. Vi er jobber mot å skape meningsfulle og varige samarbeid som går utover bredbåndsinfrastruktur.

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash_justert
dessy-dimcheva-zeMOWL-9mhc-unsplash-1

Send oss din søknad